En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Utdrag ur Skrivelse 2016/17:10.

Information om publikationen

Utdrag (kapitel 5, sid 109-155) ur "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" Skr. 2016/17:10.

Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid", presenterar regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18