Worlds Apart : Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: UNFPA
  • Antal sidor: 140

Information om publikationen

Rapporten från FN:s befolkningsorgan UNFPA visar på sambandet mellan bristen på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och ekonomisk ojämlikhet och fattigdom. Begränsad tillgång till bland annat preventivmedel, mödrahälsovård samt sex- och samlevnadsundervisning påverkar flickors och kvinnors hälsa negativt, liksom brist på utbildning och inkomst, vilket leder till ojämlika samhällen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18