Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Utvecklingsområden till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Myndigheten för delaktighet
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 82

Information om publikationen

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för samma typer av våld som andra kvinnor. Men kvinnor med funktionsnedsättning riskerar även att utsättas för våld som är kopplat till funktionsnedsättningen.

Till exempel kan förövaren gömma ens hjälpmedel eller vägra att teckenspråkstolka. De som utsätts har också svårare att få hjälp.

I denna plan har Myndigheten för delaktighet samlat kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Planen är ett regeringsuppdrag för att identifiera åtgärder som kan bidra till att stoppa mäns våld mot kvinnor med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2021-11-18