Youmo i praktiken.

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Information om publikationen

Vägledningen är framtagen särskilt för dig som möter unga som är nya i Sverige i din vardag eller på fritiden. Den är tänkt att underlätta för vuxna att på ett inkluderande och normmedvetet sätt prata med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet med utgångspunkt i ungas rättigheter.

Vägledningen ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och vuxna som möter unga som är nya i Sverige. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om sex, hälsa, och relationer till unga som är nya i Sverige.

Uppdaterad version från 2020. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18