Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

NCK-rapport 2010:1

Information om publikationen

Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Senast uppdaterad: 2021-11-18