Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.

NCK-rapport 2010:1

Information om publikationen

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Senast uppdaterad: 2021-11-18