The price of violence : Consequences of violent crime in Sweden

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2017
  • Författare: Petra Ornstein
  • Avsändare: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 62

Information om publikationen

Våldsbrott får stora konsekvenser för offrets hälsa och arbetsliv. Offer för våldsbrott förlorar oftare arbetet, har lägre inkomster och blir sjukskrivna i högre utsträckning än andra. De som utsatts för våld har också högre sannolikhet att dö i förtid. 

Rapportförfattaren har studerat nästan 7 000 individer som under 1998–2002 uppsökt sjukhus på grund av att de utsatts för våld. Brottsoffren jämförs med individer med liknande karaktäristiska som inte sökte sjukvård för våld. Grupperna har följts i åtta år.

Till följd av våldet minskar våldsutsatta kvinnors arbetsinkomster med 25 procent, och våldsutsatta mäns inkomster minskar med 14 procent. Sjukfrånvaron ökar med över 20 procent för både män och kvinnor. Effekterna kvarstår i många år. 

Brottsoffren löper högre sannolikhet att dö i förtid. Dödligheten är 17 gånger så stor bland kvinnorna och 10 gånger så stor bland männen. En avsevärd del av ökningen beror på en högre självmordsfrekvens.

Senast uppdaterad: 2021-11-18