Genväg till forskning. När män utsätts för våld i en nära relation – hur ser det ut då?

En genomgång av internationell forskning

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2013
  • Författare: Lotta Nybergh
  • Avsändare: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Typ: Kunskapsöversikt

Information om publikationen

Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

Senast uppdaterad: 2021-11-18