Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel

Information om publikationen

Det är många olika verksamheter och myndigheter som har uppdrag att hjälpa utsatta barn till återhämtning och rehabilitering; socialtjänstens egna utredare och behandlare, privata utförare av socialtjänstens uppdrag, hälso- och sjukvårdens offentliga och privata vårdgivare, ideella organisationer och andra privata stödverksamheter.

Denna kunskapsöversikt täcker tre stora kunskapsområden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld:

Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp? Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas? Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Senast uppdaterad: 2021-11-18