Heder på liv och död : våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2003
  • Författare: Åsa Eldén
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Avhandlingen bygger på intervjuer med tio arabiska och kurdiska kvinnor i Sverige, och sju rättsfall som rör hedersrelaterat våld. I intervjuerna är rykten, oskuld och heder återkommande teman, som också kan kopplas till förståelsen av kultur och religion. Åsa Eldén har särskilt fokuserat på vad rykten betyder för kvinnors identitetsskapande, och hur detta kan förstås i ljuset av föreställningar om splittrad kvinnlighet (hora–oskuld) och heder. Dessutom har hon studerat rättsfall, dels för att analysera de våldsamma berättelserna om kvinnors liv, dels för att se hur rätten argumenterar i domar som rör hedersrelaterat våld. Bland annat kritiseras rättens syn på brott som avgränsade handlingar.

En grundsyn i avhandlingen är att en handling blir begriplig först när den tolkas i sitt sammanhang (till exempel ett hederskulturellt sammanhang). Denna kopplas till en feministisk förståelse av mäns våld mot kvinnor, där våld tolkas utifrån kulturellt accepterade former av kontroll och föreställningar om kön.

Senast uppdaterad: 2021-11-18