Ninni Carlsson

Ninni Carlsson, Ninni Carlsson

Titel: Fil. dr, universitetslektor, koordinator för kurser inom masterexamen i socialt arbete

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: Ninni.Carlsson@socwork.gu.se

Webbsida: Ninni Carlssons forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Ninni Carlsson är socialpedagog och verksam som forskare, lärare och pedagogisk utvecklare. Hennes forskningsområden omfattar könsrelaterat våld, främst sexuella övergrepp, högskolepedagogik och skärningspunkten mellan dessa områden. Hon ingår i en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld.

Hennes tidigare yrkeserfarenhet omfattar olika stödformer för kvinnor och barn i socialt arbete, skola och kvinnojour. Hon har bland annat utvecklat och drivit förebyggande projekt i skolan mot sexuella övergrepp på barn.

I hennes doktorsavhandling "Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp" från 2009 berättar kvinnor som var utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev möjligt genom kvinnorörelsens arbete på 1970-talet och speglar vad som skett i och genom #metoo. När de första offentliga debatterna om sexuella övergrepp mot barn inleddes på 1980-talet fungerade de som strålkastare för de intervjuade. Många kritiska ”belysningar” till stöd för kvinnor och barn ledde till möjligheter att tänka medvetet om egna erfarenheter, finna ord för dem och att både längta och söka efter någon att prata med. Att vid samma tid också hitta någon som lyssnade och att bli trodd innebar en starkt förvandlande kraft.

Avhandlingen utgör den första svenska studien av fenomenet bearbetning av sexuella övergrepp, och är den första i socialt arbete med brottsutsatta i fokus. Syftet var att undersöka bearbetningen och dess personliga, sociala, strukturella och historiska villkor. I ett internationellt perspektiv hade dessa inte tidigare undersökts.

Ninna Carlssons doktorsavhandling: "Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp (2009)

Ninni Carlsson går att finna på Göteborgs universitets expertlista för #metoo.

Nuvarande forskningsprojekt

Ninni Carlsson undersöker för närvarande olika aspekter av lärosätenas utbildningsbehov och utbildning inom mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Studierna görs i anslutning till ett projekt för Jämställdhetsmyndigheten (se publikationen Carlsson 2020b).

I ett annat pågående forskningsarbete undersöker hon hur universitetslärare, vid utveckling av kurser, skapar mening kring föreläsningar som didaktisk form.

Publikationer i urval

För fler publikationer se Ninni Carlssons publikationslista på Göteborgs universitets webbplats.

Carlsson, Ninni (2021) Det personliga blir politiskt, #metoo. Kvinnors första organisering i Göteborg mot sexuella övergrepp, I: Stenberg, Lisbeth (red.) Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r. Stockholm: Makadam Förlag

Carlsson, Ninni (2020a) Sexuella övergrepp mot barn – att giltiggöra och upptäcka utsatthet. I: Becevic, Zulmir & Bruno, Linnéa (red.) Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Carlsson, Ninni (2020b) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Slutrapport. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2021-11-18