Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.

SOU 2017:112

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Senast uppdaterad: 2021-11-18