Barn som upplever våld : nordisk forskning och praktik

Information om publikationen

Många barn tvingas i åratal bevittna hur deras mammor hotas och misshandlas i hemmet. Den här boken behandlar frågor om hur barnen drabbas av våldet och vilka strategier de har för att hantera sina upplevelser av våld. Kan man älska sin pappa fastän han slår mamma?

Insikter från den nya barndomsforskningen genomsyrar de olika bidragen. Vidare uppmärksammas att lagstiftning och praktik inte tar hänsyn till kön och våld i föräldraskapet. Ett centralt tema i boken är vilken hjälp barn och mödrar kan få och olika behandlingsmodeller presenteras i boken. Barn som upplever våld är inte en enhetlig grupp utan att de kan ha olika livssituationer och behöver därför olika typer av hjälp.

Författarna är alla framstående forskare eller innovativa praktiker på området i sina nordiska länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Boken vänder sig till forskare och studerande samt till dem som är praktiskt yrkesverksamma med frågor som berör våldet mot kvinnor och barn.

Senast uppdaterad: 2021-11-18