Handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Bilaga till regeringsbeslut 2018-02-08 nr II:1

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Handlingsplan

Information om publikationen

För att effektivare förebygga och bekämpa prostitution och människohandel har regeringen fattat beslut om en ny handlingsplan som ska bidra till att stärka den statliga samordningen på området och bidra till ett bättre skydd för personer som drabbas.

Senast uppdaterad: 2021-11-18