Barn som upplever pappas våld mot mamma – vad säger forskningen?

Information om publikationen

I Sverige har problemet med barn som upplever pappas våld mot mamma tenderat att främst vara en fråga för ideella organisationer och praktiskt verksamma. Forskning om våld i hemmet har framförallt fokuserat på de män som utsätter kvinnor för våld, och kvinnorna som utsätts för våldet. Under de snart trettio år som mäns våld mot kvinnor i nära relationer har uppmärksammats, har barnens situation endast berörts i begränsad utsträckning. Intresset för barn som upplever en förälders våld mot den andra har dock ökat markant de senaste tio åren. Denna artikel kartlägger framförallt nordisk forskning kring barn som upplever våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18