En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet.

Prop. 2017/18:177

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition

Information om publikationen

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Det föreslås bland annat att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18