Vårdnadstvister

: en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa

Information om publikationen

Cirka 6 000 barn årligen upplever att deras föräldrar strider om vårdnaden i tingsrätt. Denna rättssociologiska avhandling undersöker tingsrättens funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa. Studien belyser dels relationen mellan familj och samhälle under tingsrätts handläggning av konflikten, dels relationen mellan det civilrättsliga och det offentligrättsliga systemet, det vill säga mellan tingsrätt och socialförvaltning samt mellan en mer terapeutiskt styrd och en legalt baserad konfliktlösning.

Senast uppdaterad: 2021-11-18