Hans Knutagård

Hans Knutagård, Hans Knutagård

Titel: Universitetslektor i socialt arbete

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Socialhögskolan

E-post: hans.knutagard@soch.lu.se

Presentation

Hans Knutagård forskar om socialt arbete och sexualitet, om män som blivit våldtagna av män, våld i samkönade parrelationer, maskuliniteter, sex, heder och våld, prostitution och sexuell läggning, genus och sexualitet.

Hans Knutagård är med i det nordiska nätverket "Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser".

Hans Knutagård var också en av forskarna som genomförde kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (2017–2018). 

Nuvarande forskningsprojekt

En studie om hur män som blivit våldtagna upplever den hjälp, det stöd och den vård de erhållit. Vad som är bra och vad som kan bli bättre? Vad de tycker har varit vändpunkter för dem och hur hjälpen, stödet och vården är strukturerad.

Publikationer i urval

Knutagård, Hans (2021) Där, här och mittemellan – några migrerade hbt-mäns röster om sexuell utsatthet. I Ouis, Pernilla (red.) Sexualitet och migration i välfärdsarbetet. Lund: Studentlitteratur. 

Knutagård, Hans (2016) Sexualitet och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Knutagård, Hans (2015) The story of a male sex worker. I: Friedman B & Merrick J, (eds.) Public health, social work and health inequalities. New York: Nova Science. 

Knutagård, Hans (2015) Gay and bisexual men raped by men: an invisible group in social work in Sweden. I: Fish, Julie and Karban, Kate (ed.) Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Health Inequalities. International Perspectives in Social Work. Bristol: Policy Press.

Knutagård, Hans (2009) "Men du har ju blivit våldtagen” – om våldtagna mäns ordlöshet. Examensarbete för masterexamen. Lunds universitet: Socialhögskolan.

Knutagård, Hans & Nidsjö, Elisabet (2004) Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne Län. 

Knutagård, Hans (2003) ”… det var bara en bögdjävel”. På väg mot en strategi för att förebygga och motverka homofientliga brottMalmö: RFSL Rådgivningen Skåne. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18