Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt.

NCK-rapport 2018:1

Information om publikationen

Nationellt centrum för kvinnofrid fick 2017 i uppdrag att ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer. Underlaget skulle fokusera på unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld och unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Som ett resultat av uppdraget presenterar NCK "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (NCK-rapport 2018:1). Översikten har utformats som ett komplement till "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2009:2) som publicerades 2009. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18