Frågor om våld.

En kartläggning av hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården frågar om våldsutsatthet och våldsutövande samt användning av bedömningsmetoder

Information om publikationen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor om våld till patienter/klienter inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. I denna rapport presenteras resultat av kartläggningen som innehåller information om bland annat förekomst av frågor som ställs rutinmässigt och på indikation, hur man kvalitetssäkrar arbetet genom exempelvis utbildning och rutiner samt om standardiserade metoder används. Socialstyrelsen lämnar även förslag på aktiviteter för det fortsatta arbetet med att förbättra stödet för våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer.   

Senast uppdaterad: 2021-11-18