Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse.

En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter. Rapport 280/2018

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Typ: Översikt

Information om publikationen

Inom svensk ungdomspsykiatri och socialtjänst används flera olika metoder för att hjälpa utsatta barn. Men med mer kunskap om effekterna skulle resurserna kunna användas bättre och innebära stöd för fler barn.

Denna utvärdering från SBU ringar in den forskning som finns om öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Ingen av studierna är genomförd i Sverige.

Den granskade forskningen visar att insatserna "Project support" och "Parent child interaction therapy" (PCIT) minskar våld inom familjen och även minskar barns utagerande beteende. Gemensamt för dessa insatser är att det ingår praktisk träning av samspel mellan barn upp till skolåldern och deras föräldrar.

Senast uppdaterad: 2021-11-18