Meningen med våld

  • Utgivningsår: 2001
  • Författare: Per Isdal
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Våld är en reaktion på maktlöshet och vanmakt. För att kunna stoppa våldet måste vi förstå dess bakgrund och orsaker. Och det är viktigt att tala klarspråk om våldet och inte dölja det bakom omskrivningar och ursäkter. Det är budskapet i denna bok av Per Isdal, psykoterapeut och föreläsare med många års erfarenhet av att möta män med våldsproblem. Han leder Alternativ til Vold i Oslo, som var den första behandlingsverksamheten i Norden för män med våldsproblem.

Senast uppdaterad: 2021-11-18