Meningen med våld

  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789177410294
  • Författare: Per Isdal
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Boken "Meningen med våld" tydliggör våldets grundläggande karaktär som maktmedel i mänskliga relationer. För att motverka och stoppa våldet är det nödvändigt att förstå dess bakgrund och orsaker, att det är en reaktion på maktlöshet och vanmakt. Det är också viktigt att tala klarspråk och inte dölja våldet bakom omskrivningar och ursäkter. I boken finns exempel och fallbeskrivningar med personer som misshandlat och gjort sig skyldiga till grova övergrepp. Genom konkreta beskrivningar och analyser får läsaren hjälp att genomskåda vanliga förnekanden och bortförklaringar från förövaren.

Meningen med våld kom ut 2000. I denna upplaga från 2017 finns ett nytt förord av författaren. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18