Violence against women and consequent health problem s: a register-based study

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2003
  • Författare: Karin Helweg-Larsen, M Kruse
  • Typ: Artikel

Information om publikationen

En dansk studie som undersöker huruvida kvinnor som utsatts för våld har sämre hälsa än kvinnor som inte utsatts, mätt i antalet vårdkontakter under ett år. Resultaten indikerar att våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem i Danmark. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18