Utvärdering av Mentorer i våldsprevention : Slutrapport

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 978-91-7485-375-9
  • Författare: Kjerstin Andersson Bruck, Maria Eriksson, Anna Franzén, Lucas Gottzén, Daniel Lindberg
  • Typ: Utvärdering
  • Läs mer: SwePub

Information om publikationen

Rapporten presenterar resultaten från en utvärdering av det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention (MVP).

Programmet Mentors in Violence Prevention kommer från USA och är ett utbildningsprogram som syftar till att förebygga killars och mäns våld. Organisationen Män för Jämställdhet har översatt programmet från engelska, anpassat det till svenska förhållanden och under perioden 2015-2017 spridit MVP i ett antal skolor i Sverige inom ramen för projektet ”En kommun fri från våld”. Det är den version av MVP som Män för Jämställdhet utvecklat och sprider som den här utvärderingen berör.

Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Skolverket. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18