Brott i nära relationer bland unga.

Kortanalys 6/2018

Information om publikationen

Den här kortanalysen redovisar omfattningen och karaktären på ungdomars utsatthet för brott i nära relationer. 

Nästan var femte ung person (18 procent) i åldern 16–24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. Bland tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, jämfört med 14 procent av killarna. Vanligast är psykiskt våld; 21 procent av tjejerna och knappt 12 procent av killarna uppger att de utsatts.

Data har hämtats ur ett fördjupat frågeavsnitt från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2013. Data har även hämtats från NTU 2006–2017 baserat på frågor om brott och relation till gärningspersonen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18