Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna

Information om publikationen

Denna forskningsstudie jämför personer dömda för hedersrelaterat våld med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrottsdömda klienter. Studiens syfte är att förbättra kunskapen om hedersvåldsdömda för att bättre kunna identifiera möjliga riskfaktorer och insatser i Kriminalvården.

Genomsnittsåldern bland hedersvåldsdömda är 41 år. De flesta är män, har barn och har vistats i Sverige i 14 år. En stor majoritet är tidigare misstänkta för brott och över hälften är lagförda tidigare, ofta för våldsbrott. Det är betydligt vanligare för gruppen hedersvåldsdömda att misstänkas för andra brott jämfört med den matchade normalpopulationen. Många av de hedersvåldsdömda har sökt sjukvård för både fysiska och psykiska besvär.

Utifrån de riskfaktorer som studerats visar resultaten att gruppen hedersvåldsdömda förövare befinner sig någonstans mellan den matchade normalpopulationen och gruppen dömda för ”övrig våldsbrottslighet”. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18