Paulina de los Reyes

Titel: Professor i ekonomisk historia

Lärosäte: Stockholms universitet

E-post: paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se

Webbsida: Paulina de los Reyes forskarpresentation vid Stockholms universitet

Presentation

Paulina de los Reyes forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv. Hon arbetar också med feministisk teori och postkolonial feminism.

Publikationer i urval

de los Reyes, Paulina (red.) (2006) Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes.

de los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) (2006) Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke. Stockholm: Atlas.

de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber.

de los Reyes, Paulina (2004) ”Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet” i Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl Åke & Hägglund, Bo (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: Jure.

de los Reyes, Paulina (2003) Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. Norrköping: Integrationsverket. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18