Våldtäkt : en kartläggning av polisanmälda våldtäkter.

Rapport 2005:7

Information om publikationen

Brå har samlat in och bearbetat uppgifter från nära nog alla anmälningar avseende fullbordade våldtäkter från landets polismyndigheter för åren 1995 och 2000. Med detta datamaterial som grund belyses hur den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot personer under respektive över 15 år är sammansatt i flera avseenden, exempelvis när, var och av vem som våldtäkterna begås.

I rapporten görs också beskrivningar av olika typer av våldtäkter, bland annat utifrån offrets och gärningsmannens relation, våldtäkter av fler än en gärningsman, våldtäkter i anslutning till nöjeslivet respektive överfallsvåldtäkter.

Avslutningsvis belyses översiktligt utvecklingen för våldtäktsbrottsligheten och vad som sker med brottsutredningarna.

Senast uppdaterad: 2021-11-18