Minoo Alinia

Minoo Alinia, Minoo Alinia

Titel: Lektor, docent i sociologi

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Sociologiska institutionen

E-post: minoo.alinia@soc.uu.se

Webbsida: Minoo Alinias forskarpresentation vid Uppsala universitet

Publikationer i urval

Alinia, Minoo (2020) “White ignorance, race, and feminist politics in Sweden”. Ethnic and Racial Studies Volume 43, Issue 16, 2020.

Alinia, Minoo (2020) “Racial discrimination in the name of women’s rights: on contemporary racism in Sweden”. John Solomos (ed.) The Routledge International Handbook of Contemporary Racisms. Routledge. 

Alinia, Minoo (2019) ”Intersektionella anspråk uteblir när våld motiveras med heder”. Intervju i Feministiskt perspektiv

Alinia, Minoo (2019) "Etnisk särbehandling i regeringens genuspolitik: utmaningar för socialt arbete i storstadens mångfald", i Alinia & Songur (red.) Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik. Stockholm: Liber.

"Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin". [Elektronisk]. Intervju publicerad på webbplatsen för Nationella sekretariatet för genusforskning [2017-08-22].

Alinia, Minoo (2015) “On Black Feminist Thought: Thinking oppression and resistance through intersectional paradigm”. Ethnic and Racial Studies, 38: 13, 2334-2340. 

Alinia, Minoo & Eliassi, Barzoo (2014) “Temporal and generational impact on identity, home(land) and politics of belonging among the Kurdish diaspora”, in Minoo Alinia et.al. (eds.) The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, Home, and Politics of Belonging. A Special issue of Nordic Journal of migration research, 4(2): 73-81. 

Alinia, Minoo (2014) Gendered experiences of homeland, identity and belonging among the Kurdish diaspora. In Haci Akman (ed.) Negotiating Identities in Scandinavia: Women, Migration, and the Diaspora. New York/Oxford: Berghahn Books.

Alinia, Minoo (2014) Spaces of Diasporas. Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging. Avhandling. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen. 

Alinia, Minoo (2014) Fiktion, Myt och fantasi i fråga om våld i hederns namn. Feministiskt perspektiv

Alinia, Minoo (2013) Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan. Palgrave Macmillan.

Alinia, Minoo (2013) Book review. Perspektiv på manlighet och heder [Perspective on manhood and honour], Merike Hansson (ed.) (2010), Gothia. In NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Vol 8, Nr. 1.

Alinia, Minoo (2012) Tio år med ’hederskultur’: dags att tänka om. Kurdish feminists’ tribune. 

Alinia, Minoo (2011) Den jämställda rasismen och de barbariska invandrarna: 'hedersvåld', kultur och skillnadens politik. I Listerborn, Carina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd. Stockholm: Atlas.

Ålund, Aleksandra & Alinia, Minoo (2011) I skuggan av kulturella stereotyper: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i SverigeSociologisk forskning, 2:2011.

Alinia, Minoo (2006) Invandraren, förorten och maktens rumsliga förankring: Berättelser om vardagsrasism. I Masoud Kamali (red.) Den segregerande integrationen: om social sammanhållning och dess hinder. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:73. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18