Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.

Prop. 2006/07:38

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2007
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Antal sidor: 49
  • Utgivningsort: Stockholm

Information om publikationen

I propositionen föreslås ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för insatser för brottsoffer, främst våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Regeringen anser att det är angeläget att betona socialnämndens ansvar för att brottsoffer, och då framför allt kvinnor som utsätts, eller har utsatts, för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18