Risk assessment of intimate partner violence in a police setting : reliability and predictive accuracy

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 978-91-7104-898-1
  • Författare: Klara Svalin
  • Avsändare: Malmö högskola
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Polisens riskbedömningar för upprepat partnervåld är utvärderade i ett begränsat antal studier, med delvis varierande resultat. Det är därför inte klarlagt hur väl de fungerar för att identifiera högriskfall och för att förhindra att upprepat våld sker. I föreliggande avhandling utvärderas två olika riskbedömningsverktyg: The Police Screening Tool for Violent Crimes (PSTVC) och The Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (BSAFER). 

Det övergripande resultatet visar att träffsäkerheten i de polisanställdas riskbedömningar var låg. Det var få ärenden som bedömdes som hög risk och återfallen var många bland lågriskärendena. Dessutom saknades det bedömningar av risk- och sårbarhetsfaktorer i många ärenden, detta gällde särskilt faktorer kopplade till psykisk ohälsa. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18