Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2016
  • Avsändare: World Health Organization (WHO)
  • Typ: Handlingsplan

Information om publikationen

WHO publicerade 2016 en global handlingsplan för att stärka hälso- och sjukvårdens ansvar för att ge vård till de som utsatts för mäns våld mot kvinnor, flickor och barn, samt för att förebygga våldet. Handlingsplanen ser också hälso- och sjukvårdssektorn som en aktör som bör ha en ledande roll i arbetet mot våldet.

Handlingsplanen finns sammanfattad i ett faktablad

Senast uppdaterad: 2021-11-18