Goldina Smirthwaite

Goldina Smirthwaite, Goldina Smirthwaite

Titel: Kulturvetarexamen, fil. mag. med inriktning vetenskapsteori

Presentation

Goldina Smirthwaite har forskat om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv.

Publikationer i urval

Smirthwaite, Goldina, Schildmeijer, Kristina och Swahnberg, Katarina (2021). När patienten är brottsoffer och våldet en hälsofråga: Etiska perspektiv på examinationsmålet om mäns våld mot kvinnor. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(4), 581-587. 

Smirthwaite Goldina, Tengelin Ellinor och Borrman Therese (2014). (O)jämställdhet i hälsa och vård. Reviderad upplaga. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Smirthwaite, Goldina & Holmberg, Carin (2014). Uppbrottstrappan – En modell för intersektionellt socialt arbete.Tidskrift för Genusvetenskap 35(2-3) s 105-128.

Smirthwaite, Goldina (2010): ”42 genusmedicinska begrepp” i red: Wijma, Smirthwaite, Swahnberg: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar. Lund: Studentlitteratur 2010, s 33-51.

Smirthwaite, Goldina (2010): ”Mellan biologism och diskursfundamentalism” i red: Wijma, Smirthwaite, Swahnberg: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar, Lund: Studentlitteratur 2010, s 71-86.

Smirthwaite, Goldina (2007) (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Holmberg, Carin, Smirthwaite, Goldina & Nilsson, Agneta (2005) Mäns våld mot missbrukande kvinnor – ett kvinnofridsbrott bland andra. Rapport nr 8. Stockholm: Mobilisering mot narkotika. 

Forsberg, Gunnel, Jakobsen, Liselotte & Smirthwaite, Goldina (2003) Homosexuellas villkor i arbetslivet. Karlstad: Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18