När samhället inte ser, hör eller förstår.

Könsrelaterat våld och funktionshinder

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2016
  • Avsändare: Nordens välfärdscenter
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Nordiska ministerrådet har beställt en rapport med förslag till nordiska samarbetsområden kring könsrelaterat våld och funktionshinder. I denna rapport beskrivs temat könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv med utgångspunkt i forskning, officiella rapporter och bidrag från en nordisk expertgrupp. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18