Ekonomiska konsekvenser av att lämna våldsamma män

– socialbidragssystemet och kvinnor som har brutit våldsamma relationer

Information om publikationen

"Financial consequences of leaving violent men – women survivors of domestic violence and the social assistance system in Sweden". Artikel i European Journal of Social Work, volym 20, 2017, nummer 4.

Senast uppdaterad: 2021-11-18