Vägen till att se och agera

– om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Information om publikationen

Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar.

Skriften är också en vägledning för att arbeta fram rutiner som passar den egna arbetsplatsen och klient-/ brukargruppen för att se signaler, ställa frågor och agera när man misstänker våld.

Tredje reviderade upplagan. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18