Med husbondens röst : om våld mot djur i misshandelsrelationer

Information om publikationen

Författaren Carin Holmberg beskriver hur våldsutsatta kvinnors djur också utsätts för våld som ett medel för förövaren att utöva makt.

Senast uppdaterad: 2021-11-18