Socialtjänstens arbete med hedersvåld.

Resultat från en intervju-undersökning. Rapport 2018-01

Information om publikationen

Länsstyrelsen Dalarna gjorde en första inventering på området via rapporten 2015:05, "Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011–2014". Denna rapport är en utvidgad kunskapsinventering kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18