Det är mitt liv!

Om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • Författare: Carolina Jernbro, Åsa Landberg
  • Avsändare: Stiftelsen allmänna barnhuset
  • Typ: Skrift

Information om publikationen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige där frågor om barns ofrihet lyfts in för första gången.

Länsstyrelsen Östergötland gav därefter Stiftelsen Allmänna Barnhuset i uppdrag att ta fram en kortare beskrivande och jämförande rapport om hur de unga med begränsat val gällande partner svarat kring olika former av våldsutsatthet, familjeförhållanden, mående och om de har berättat om sin utsatthet, jämfört med unga som inte uppgett begränsningar i val av partner. 

I den här rapporten beskrivs de samband som finns vad gäller att inte få bestämma över sitt eget liv och sin framtida partner och utsatthet för barnmisshandel. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18