Varaktig framgång istället för projekt. Nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete

Information om publikationen

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Publikationen finns också på engelska

Senast uppdaterad: 2021-11-18