Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer 2018.

En rapport med IVO:s iakttagelser från 14 kommuners arbete

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 35

Information om publikationen

IVO har i ett projekt granskat hur 14 kommuners socialnämnder arbetar med våld i nära relationer. Projektet har bland annat sett att små kommuner har svårare att rekrytera personal med bra kompetens, vilket kan äventyra rättssäkerheten och trygghet. I rapporten konstaterar IVO bland annat att: 

  • mål för och kartläggning av arbetet med våldsutsatta saknas i flera kommuner. 
  • tretton av fjorton nämnder brister i arbetet med egenkontroll. 
  • nämndernas förhandsbedömningar och utredningar har varierande kvalitet och ett flertal uppvisar brister. 
  • nämnderna saknar ofta kunskap om att de är skyldiga att utreda ansökningar även från personer som inte bosatta i kommunen. 
  • flera nämnder saknar tillräckligt med kompetent personal.

Senast uppdaterad: 2021-11-18