Blaming victims of rape : studies on rape myths and beliefs about rape

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789178331949
  • Författare: Kerstin Adolfsson
  • Avsändare: Göteborgs universitet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

I sin avhandling har Kerstin Adolsson undersökt varför människor skuldbelägger personer som utsatts för våldtäkt. Avhandlingen visar att skuldbeläggande av våldtäktsoffer mest har att göra med de personliga faktorerna hos den som skuldbelägger, snarare än de faktiska omständigheterna runt våldtäkten. Till exempel skuldbelägger de som tror på våldtäktsmyter mer än de som inte tror på dessa. Med våldtäktsmyter avses förutfattade meningar som att bara vissa typer av människor våldtar, att de flesta anklagelser om våldtäkt är falska eller att en förövare som druckit alkohol har mindre ansvar för sina handlingar. 

I en kompletterande studie har Kerstin Adolfsson ställt frågor till poliser, åklagare och sjukvårdspersonal som möter våldtäktsutsatta. Det fanns en medvetenhet hos de yrkesverksamma att gällande rutiner kan uppfattas som att de skuldbelägger utsatta för våldtäkt. De yrkesverksamma som intervjuades sa sig inte ha resurser eller kunskap nog att ändra rutinerna. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18