Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury

Information om publikationen

Unga som säljer sex i Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och fler än var femte som säljer sex gör det som en form av självskadebeteende. Denna avhandling undersöker

  • hur många unga i Sverige som uppger att de säljer sex
  • de ungas motiv för att sälja sex
  • riskfaktorer som kan kopplas till att sälja sex som ung
  • hur unga använder sex som självskadebeteende. 

Läs också en intervju i kunskapsbanken med forskaren Cecilia Fredlund: "Sälja sex som ung kan vara ett självskadebeteende"

Senast uppdaterad: 2021-11-18