UNG 018. En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Författare: Mariet Ghadimi, Serine Gunnarsson
  • Avsändare: Länsstyrelsen Uppsala, TRIS – tjejers rätt i samhället, Uppsala kommun
  • Typ: Kartläggning
  • Antal sidor: 60

Information om publikationen

1 063 niondeklassare på 13 skolor runt om i Uppsala har fått svara på en enkät som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Frågorna har bland annat berört tvångsäktenskap, sex före äktenskapet, könsstympning och olika typer av ofrihet. De deltagande eleverna har medverkat frivilligt och anonymt.

Sammanställningen visar bland annat att var femte flicka och var tionde pojke som deltog har ett krav på sig hemifrån att vara oskulder när de gifter sig. Av flickorna med båda föräldrar födda utanför Norden svarade 66 procent att de har ett sådant oskuldskrav. Motsvarande siffra för pojkar i den gruppen är 35 procent. 

46 procent av de flickor som uppgivit att de inte själva får välja framtida partner uppger att de utsätts för fysiskt våld och 61 procent för psykiskt våld i hemmet. Motsvarande siffror för pojkar är 36 respektive 44 procent.

Kartläggningen har initierats av Länsstyrelsen Uppsala län och Uppsala kommuns socialförvaltning. Bakom genomförandet av undersökningen står den partipolitiskt och religiöst obundna, ideella föreningen Tjejers rätt i samhället, TRIS.

Senast uppdaterad: 2021-11-18