Män, kvinnor och våld : att förstå och förändra våldsamt beteende.

En rapport från Manscentrum i Stockholm

  • Utgivningsår: 2000
  • Författare: Per Elis Eliasson
  • Typ: Rapport
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Denna rapport beskriver inledningsvis Manscentrums behandlingsfilosofi beträffande våldsproblematik. Vidare diskuteras våldet och dess orsaker; vad finns det för bilder av den våldsamme mannen, vilka är våldshandlingarnas drivkrafter och förutsättningar? Vilka är det återkommande våldets mekanismer och vilka särskilda dilemman föreligger för misshandlade kvinnor? Olika behandlingsmodeller för män som utövar våld presenteras och själva förändringsprocessen skisseras.

Senast uppdaterad: 2021-11-18