Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

Information om publikationen

Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap. Den riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, verksamhetschefer på olika nivåer, yrkesverksamma som möter våldsutsatta och personer som har erfarenheter av våldsutsatthet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18