Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.

Vägledning för socialtjänsten

Information om publikationen

Sverige erkänner inga äktenskap där någon eller båda är under 18 år. När barn kommer till Sverige och uppges vara gifta har socialtjänsten samma uppdrag som för andra barn. Vägledningen vänder sig i första hand till personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

Senast uppdaterad: 2021-11-18