15 years of the United Nations special rapporteur on violence against women, its causes and consequences (1994-2009)

– a critical review

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2009
  • Avsändare: Förenta nationerna (FN)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 64

Information om publikationen

Denna rapport sammanställer hur man inom FN har arbetat mot våld mot kvinnor sedan FN:s speciella rapportör om mäns våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser fick sitt mandat 1994. Rapporten redogör för innehållet i de 14 årsberättelser, 32 landrapporter, 11 sammanställningar av myndighetspraxis och flera andra viktiga dokument som FN producerat i frågan.

Senast uppdaterad: 2021-11-18