Grov kvinnofridskränkning. Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017.

Rapport 2019:08

Information om publikationen

Brå har fått i uppdrag att studera utvecklingen för brottet grov kvinnofridskränkning, och analysera orsakerna till minskningarna i rättskedjans olika led. En del i uppdraget har redovisats 2018 i skriften "Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott". Denna rapport utgör redovisningen av övriga delar av uppdraget.

Antalet anmälda brott med grov kvinnofridskränkning har minskat från drygt 2 700 år 2008 till knappt 1 900 år 2015. Därefter har antalet anmälningar legat stabilt. Minskningen av anmälningarna fram till 2015 tycks inte bero på att utsattheten för upprepat partnervåld mot kvinnor har minskat. Det verkar inte heller bero på förändringar i anmälningsbenägenheten, utan snarare på hur brotten registreras vid anmälan. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18