Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i samverkan

Information om publikationen

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har tillsammans fått regeringens uppdrag (S2018/03696/JÄM) att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m. åren 2019–2021. Arbetet har samordnats av Socialstyrelsen.

Denna plan beskriver på ett övergripande sätt hur myndigheterna avser att organisera arbetet med frågorna under 2019–2021. Den är tänkt att vara ett verktyg för berörda myndigheter och kommer att utvecklas och revideras under perioden.