Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar

  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789144126777
  • Redaktör: Ulla Albért, Annika Björck, Ylva Haraldsdotter, Gun Heimer
  • Typ: Bok
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och frekvent samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Kunskap om våldets konsekvenser är nödvändigt för att kunna ge ett bra bemötande och omhändertagande av kvinnor utsatta för våld och för att kunna arbeta förebyggande för att motverka våldet.

NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.  

Boken, som är en antologi, vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till redan yrkesverksamma och ideellt engagerade som vill vidareutbilda sig inom kunskapsområdet.

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar
ges ut av Studentlitteratur och utkom första gången 2003. Detta är den fjärde reviderade upplagan. 

Redaktörer: Gun Heimer, Annika Björck, Ulla Albért, Ylva Haraldsdotter 

Senast uppdaterad: 2021-11-18